Agrupació de Pesca amb Canya Monistrol de Montserrat
  Extres
 
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Àrea d’Aigua Dolça www.fcpeic.com e-mail : aiguadolca@fcpeic.com CAMPIONAT DE CATALUNYA CATEGORIA ABSOLUTA “SELECTIU CATALÀ” 2005 Flix – Utxesa , 14 i 15 de maig 2005 Zones : ZPC de Flix i el Pantà d’Utxesa, el número de zones dependrà del total d’esportistes inscrits. Inscripcions :Les inscripcions, es realitzaran per part de les Representacions Territorials, abans del dia 4 d’abril d’enguany, indicant; associació, nom complert dels esportistes i numero de federativa de l’any en curs, aquest any i segons l’acord adoptat pel comitè de competició d’Aigua-Dolça el campionat estarà obert a tot aquell esportista que disposi de la llicència de pesca i de la corresponent federativa sense límit màxim d’inscrits, els esportistes ja classificats en un altre categoria no podran prendre part en la competició. Es necessari fer arribar el llistat d’inscrits a la F.C.P.E. i C. c/Béjar, 59 de Barcelona 08014 FAX 93.289.05.52 i al comitè d’aigua dolça de la F.C.P.E. i C. al fax 972.244.122, abans del dia 04 d’abril de 2005. BASES DE LA COMPETICIÓ Normativa : La recollida en el Reglament de Competicions de Pesca Esportiva de la Federació Espanyola de Pesca i Càsting. Normes especifiques : Dates : 14 i 15 de maig de 2005 Concentració : a determinar Lloc : Flix - Utxesa Escenari : ZPC de Flix (Riu Ebre) i Pantà d’Utxesa Fases : Dues fases de 3 hores Límits d’esquers i farines per fase : Esquers : Asticot i similars 2 quilos ( 3 litres) Vers de base 2 terrines. Foullie : ½ quilo. Blat de moro i llavors : es considerarà inclòs dins el límit de farines Farines : 17 litres, presentat amb galledes tipus Sensas, Colmic marcades en la part interior. Es presentaran mullades, barrejades i tamisades. Un cop verificades pel control del sector no es podran passar pel tamís ni tornar a mullar tret de l’ús adequat del vaporitzador. Els llocs de pesca estaran degudament marcats, i un cop ocupats pel esportista i començada la competició, tant sols s’hi permetrà l’accés al control o persona autoritzada. Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Àrea d’Aigua Dolça www.fcpeic.com e-mail : aiguadolca@fcpeic.com Longitud de les canyes : Pesca al coup 13,00 metres Pesca bolonyesa mínim 4,50 m. – màxim 13,00 m. Pesca anglesa : mínim 3,50 m.- màxim 4,50 m. Un cop fet el sorteig i repartida la documentació , l’esportista podrà introduir tot el seu equipament dins de la zona especifica i es retirarà fins a escoltar la senyal d’entrada (primer clàxon). En el transport del material podrà rebre ajuda d’altres persones que en cap moment podran entrar en el lloc de pesca. El material (canyes, plataformes etc..) no podrà ser muntat fora del lloc de pesca, ni introduït muntat. Tampoc es podran introduir farines preparades en boles. Però es podran barrejar i mullar les farines fora del lloc de pesca abans de la senyal d’entrada. A partir de la senyal d’entrada en els llocs de pesca l’esportista podrà estar en el pesquer i preparar tot el material, però no podrà rebre cap ajut a partir d’aquesta senyal. D’acord amb el reglament internacional, estarà permès subministrar als esportistes qualsevol tram de canya trencat, sempre i quant es realitzi per part del corresponent control o per algun membre de l’organització de la competició , Comitè o Jurat. Tot esportista pot utilitzar l’espai assignat com millor vulgui. Però no podrà brumejar ni pescar fora dels límits de la seva zona o prolongació imaginaria dels mateixos. Un cop acabada l’acció de pesca, l’esportista tingui o no captures, romandrà en el seu lloc de pesca, sense manipular les captures fins que l’equip de pesatge o els jutges es facin càrrec de la documentació i captures i prèvia la firma de la conformitat del esportista. La presentació de captures mortes o que el seu estat denoti mala conservació, implicarà la deducció del pes del total obtingut. La duració de cada fase serà de tres hores ,des de la senyal d’inici (tercer clàxon) fins la senyal de fi (cinquè clàxon). Des de la primera senyal “entrada en el llocs de pesca”, els esportistes disposaran de 120 minuts de temps per preparar tot el material. A la segona senyal “grumeig intensiu”, cinc minuts abans del inici de l’acció de pesca, els esportistes podran grumejar de forma intensiva durant cinc minuts. A la tercera senyal “inici de la competició”, es començarà la competició . A partir d’aquesta senyal, tant sols es podrà grumejar suaument i de forma discreta. Per brumejar suaument s’entén manipular el grumeig amb una sola ma, sense cap altre recolzament. S’autoritza dues formes de grumejar suaument, amb una sola ma o amb el tirador. La quarta senyal, indica la proximitat del fi de la prova. S’indica cinc minuts abans del final. La cinquena senyal indica el final de la competició. Desprès d’aquesta senyal no serà valida cap captura que no es trobi fora del aigua. Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Àrea d’Aigua Dolça www.fcpeic.com e-mail : aiguadolca@fcpeic.com SORTEIG Es farà un sorteig pur entre tots els participants. A la segona fase, segons el nombre de participants el sorteig procurarà que tots els esportistes que la primera fase pesquessin a Flix ho facin a Utxesa i al revés CLASSIFICACIONS: Las puntuacions seran d’un punt per gram. S’establirà una classificació independent per cada sector. La Classificació per Sectors : s’establirà per ordre de major a menor puntuació obtinguda (pes). En cas d’empat a punts en un mateix sector, els esportistes afectats tindran la mitja aritmètica dels llocs obtinguts. Els esportistes sense captures, obtindran un numero de punts igual a la mitja de tots els llocs sense captures en el mateix sector. La Classificació Final Individual : consistirà amb la suma dels llocs obtinguts per cada participant en les diferents fases de que consta la competició, classificant-se de menor a major suma de llocs. En cas d’empat entre 2 o mes esportistes, serà primer el que tingui major nombre de punts (pes)en la suma de les fases. Si segueix la situació d’empat, serà primer l’esportista que tingui major nombre de punts (pes) en una de les fases. Els classificats entre els llocs 1é i 26é obtindran la classificació pel Campionat de Catalunya Alta Competició “GRUP C” . Els esportistes classificats a continuació del 26é classificats seran seguin l’ordre de classificació reserves per cobrir possibles absències Per tot allò no recollit en aquestes bases, qualsevol decisió serà atesa d’acord amb el “Reglamento de Competiciones de Pesca Deportiva de la Federación Española de Pesca y Casting”. El Comitè d’Aigua Dolça Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Àrea d’Aigua Dolça www.fcpeic.com e-mail : aiguadolca@fcpeic.com PROGRAMA PRIMERA FASE DISSABTE 14 DE MAIG 12,30 HORES CONCENTRACIÓ 12,35 HORES REUNIÓ DE DELEGATS I SORTEIG 14,30 HORES PRIMERA SENYAL . Entrada en els llocs. 16,25 HORES SEGONA SENYAL. Inici del grumeig intensiu. 16,30 HORES TERCERA SENYAL. Inici competició. 19,25 HORES QUARTA SENYAL. Preavís fi competició. 19,30 HORES CINQUENA SENYAL. Fi competició. SEGONA FASE DIUMENGE 15 DE MAIG 06,30 HORES REUNIÓ DE DELEGATS I SORTEIG. 08.00 HORES PRIMERA SENYAL. Entrada en els llocs. 09,55 HORES SEGONA SENYAL. Inici grumeig intensiu. 10,00 HORES TERCERA SENYAL. Inici competició. 12,55 HORES QUARTA SENYAL. Preavís fi competició. 13,00 HORES CINQUENA SENYAL. Fi competició 15,00 HORES ACTA DE CLAUSURA DEL CAMPIONAT
Nombre de usuario:
Contraseña:
 
  Hoy habia 1 visitantes (7 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis